Co zrobić gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

Wielu z klientów Kancelarii znalazło się w sytuacji w której ubezpieczyciel odmówił im wypłaty jakichkolwiek świadczeń należnych z tytułu wypadku drogowego bądź innego zdarzenia szkodowego, wzywając jedynie w nieskończoność do uzupełnienia dokumentacji ze zdarzenia, dokumentacji medycznej przedstawiania notatek policyjnych i szeregu innych dokumentów.

Warto pamiętać, iż w takiej sytuacji zawsze służy Państwu możliwość złożenia reklamacji u ubezpieczyciela, a jeżeli ta nie przyniesie pożądanych rezultatów – powództwa o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia do właściwego Sądu.

Podkreślić należy, iż ogromną wagę w procesie uzyskania świadczeń od ubezpieczyciela odgrywa zawsze staranne przygotowanie stanowisk prezentowanych w toku postępowania likwidacyjnego i poparcie ich właściwym materiałem dowodowym.

Profesjonalne przeprowadzenie postępowania pozwala często uzyskać środki, które wcześniej wydawały się być dla poszkodowanych nieosiągalne.

Żeby nie pozostawać gołosłownym śpieszę z przykładem z życia Kancelarii. 

Jakiś czas temu zgłosił się do Kancelarii młody człowiek poszkodowany w wyniku zdarzenia drogowego, któremu ubezpieczyciel po trzech latach podejmowanych przez niego osobiście starań nie wypłacił ani złotówki, wzywając jedynie kilkukrotnie do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji. 

Klient polecił prowadzenie sprawy Kancelarii. Omówiliśmy stanowisko, uzyskaliśmy wszelką możliwą do pozyskania dokumentację medyczną (ze Szpitala Wojewódzkiego w Łomży oraz przychodni medycznych działających na terenie miasta Łomża) i tą pochodzącą z prowadzonych postępowań karnych (z Prokuratury Rejonowej w Łomży oraz Sądu Rejonowego w Łomży). Następnie, przedłożyliśmy kolejny wniosek o wypłatę świadczeń do ubezpieczyciela, który uznał roszczenie co do zasady, wypłacając jednak jedynie symboliczną zaliczkę na rzecz poszkodowanego.

Klient był ogromnie rozczarowany uzyskaną na tym etapie kwotą, nie stracił jednak determinacji do dochodzenia swoich praw i z pomocą Kancelarii wystąpił z powództwem o zapłatę do Sądu Okręgowego w Łomży.

Na tym etapie postępowania ubezpieczyciel był już reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, a prowadzone rozmowy doprowadziły do podpisania ugody, satysfakcjonującej obie strony, która pozwoli zrekompensować poszkodowanemu szkody i cierpienia związane z wypadkiem przynajmniej w sferze materialnej.

Chciałoby się napisać, iż poszkodowany z pomocą Kancelarii przeszedł drogę „od zera do milionera” ale byłoby to oczywiste nadużycie. W miejscowych realiach społeczno-ekonomicznych uzyskanie zadośćuczynienia w kwotach wyrażanych w milionach złotych należy traktować w kategoriach jedynie abstrakcyjnych.

W tym miejscu ważna przestroga, w pełni profesjonalną pomoc prawną zagwarantuje Państwu jedynie adwokat lub radca prawny, najlepiej taki który będzie znał lokalne realia. Państwa roszczenie powinno podlegać ocenie już na etapie formułowania powództwa tak aby nie narazić Państwa na poniesienie nadmiernych i niepotrzebnych kosztów procesowych. 

W przestrzeni publicznej można obecnie natknąć się na całą masę tzw. „kancelarii odszkodowawczych”, które oferują Państwu pomoc i przysłowiowe „złote góry”. Osobiście zalecam wielką ostrożność w kontaktach z takimi podmiotami i uważne czytanie umów, które często będą Państwu podsuwane pod nos już na korytarzu szpitala.