Polityka prywatności

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Cezary Chrzanowski, ul. Sienkiewicza 10 lok. 5B, 18-400 Łomża, NIP: 7181971112, e-mail: adwokat.chrzanowski@gmail.com

2. W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych.

3. Dane będą przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy o świadczenie usług adwokackich.

4. Dane mogą być udostępniane następującym podmiotom w celu prawidłowej realizacji usług określonych w umowie: sądom powszechnym, sądom administracyjnym, Sądowi Najwyższemu, jednostkom organizacyjnym prokuratury i policji, komornikom sądowym, innym adwokatom i radcom prawnym, jak również innym organom i podmiotom – o ile jest to uzasadnione stanem sprawyi troską o właściwe wykonywanie usług adwokackich.

5. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług adwokackich, mogą być ponadto przechowywane przez okres do upływu terminu przedawnienia Pana/i zobowiązań.

6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.10. Podanie danych jest wymogiem umownym, jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usług adwokackich. Bez posługiwania się w/w danymi niemożliwym jest świadczenie na Pan/i rzecz usług adwokackich.