Adwokat Łomża

Cezary Chrzanowski

Kancelaria Adwokacka w łomży

Witam na stronie mojej kancelarii. Zapraszam do współpracy.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Cezarego Chrzanowskiego z siedzibą w Łomży świadczy kompleksową obsługę prawną osób fizycznych oraz firm i instytucji w zakresie prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa administracyjnego.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sporach sądowych, administracyjnych oraz z ramach postępowania przygotowawczego i przedsądowego.

Kancelaria udziela porad prawnych zarówno w formie zdalnej jak również w siedzibie Kancelarii (ul. Sienkiewicza 10 lok. 5B, Łomża). Siedziba Kancelarii znajduje się w bliskim sąsiedztwie Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Łomży oraz Urzędu miasta Łomża.

Adwokat Cezary Chrzanowskie posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych zawisłych przed Sądami znajdującymi się na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku (w szczególności przed: Sądem Rejonowym w Łomży, Sądem Okręgowym w Łomży, Sądem Rejonowym w Ostrołęce, Sądem Okręgowym w Ostrołęce, Sądem Rejonowym w Zambrowie, Sądem Rejonowym w Grajewie, Sądem Rejonowym w Suwałkach oraz Sądem Okręgowym w Suwałkach).

Kancelaria w ramach swojej działalności udziela pomocy prawnej również na terenie całego kraju, a współpracownicy Kancelarii gwarantują wysoki poziom merytoryczny i sprawne przeprowadzenie postępowania.

Wszelkie informacje odnośnie usług świadczonych przez Kancelarię uzyskać można telefonicznie pod numerem telefonu 509 348 917.

W ramach prowadzonej praktyki adwokackiej istnieje możliwość uzyskania zarówno jednorazowych porad prawnych jak również kompleksowej obsługi prawnej danego sporu. Kancelaria udzieli Państwu pomocy prawnej zapewniając indywidualne podejście do każdej sprawy oraz zaangażowanie profesjonalnego pełnomocnika. Korzystając z pomocy Kancelarii będziecie Państwo mogli liczyć na bezpośredni kontakt z pełnomocnikiem oraz zachowanie pełnej poufności.

Wszelkie działania pracowników Kancelarii obliczone są zawsze na znalezienie rozwiązania, które będzie optymalne z punktu widzenia interesów klienta przy uwzględnieniu ryzyk procesowych związanych z danym postępowaniem.

Adwokat Cezary Chrzanowski jest od 2015 roku członkiem Izby Adwokackiej w Białymstoku. Od 2018 roku prowadzi prywatną praktykę adwokacką, obierając za siedzibę Kancelarii miasto Łomża. Od 2021 r. posiada nadto uprawnienia mediatora, uzyskane w ramach szkolenia prowadzonego przez specjalistów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria oferuje również stronom możliwość przeprowadzenia pełnego postępowania mediacyjnego. Postępowanie mediacyjne znajduje szczególne zastosowanie w sprawach z zakresu prawa gospodarczego (sporach przedsiębiorców) rodzinnego (rozwody) oraz związanych z podziałem majątku (spadkowego bądź małżeńskiego). Postępowanie mediacyjne pozwala w wielu wypadkach usprawnić proces sądowy i przyśpieszyć jego przebieg. Adwokat działający w roli mediatora nie może reprezentować żadnej ze stron mediacji jako pełnomocnik w dalszym biegu sprawy.

Warto podkreślić, iż Kancelaria funkcjonuje w oparciu o zbiór zasad etyki adwokackiej zawarty w Kodeksie Etyki Adwokackiej, w myśl którego:

  • ïCelem podejmowanych przez adwokatów czynności zawodowych jest ochrona interesów klienta,
  • ïW czasie wykonywania czynności zawodowych adwokat korzysta z pełnej swobody i niezależności,
  • ïAdwokat powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością. Obowiązkiem adwokata jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i dążenie do utrzymania wysokiej sprawności zawodowej,
  • ïPrzy wykonywaniu czynności zawodowych adwokata obowiązuje zachowanie zasad rzeczowości,
  • ïAdwokat odpowiada za formę i treść pism procesowych przez niego zredagowanych, nawet jeśli nie zostały przez niego podpisane,
  • ïAdwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych,
  • ïZnajdujące się w aktach adwokackich materiały objęte są tajemnicą adwokacką,
  • ïTajemnicą objęte są nadto wszystkie wiadomości, notatki i dokumenty dotyczące sprawy uzyskane od klienta oraz innych osób, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują,
  • ïObowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie,

Powyższe zasady stanowią normę funkcjonowania wszystkich Kancelarii Adwokackich i stanowią gwarancję uzyskania przez każdą zainteresowaną osobę porady prawnej z zachowaniem wysokich standardów merytorycznych i etycznych.

Na marginesie wskazać należy, iż adwokatowi nie wolno podjąć się prowadzenia sprawy ani udzielić pomocy prawnej, jeżeli:

a) udzielił wcześniej pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej;

b) brał udział w tej sprawie, wykonując funkcję publiczną;

c) osoba, przeciwko której ma prowadzić sprawę, jest jego klientem, choćby w innej sprawie;

d) zawodowy pełnomocnik będący dla niego osobą najbliższą prowadzi sprawę lub udzielił już pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej.

W Kancelarii Adwokackiej Adwokata Cezarego Chrzanowskiego z siedzibą w Łomży, uzyskacie Państwo pomoc prawną w każdej sytuacji z wyłączeniem wyżej wzmiankowanych.

Zapraszam do kontaktu i wizyty w siedzibie Kancelarii w Łomży (ul. Sienkiewicza 10 lok. 5B, Łomża)

Adwokat Łomża Adwokat Cezary Chrzanowski[/read]

Opinie klientów

„Adwokat pomagał mi w sporze z inną firmą, dziękuje za skuteczne rozwiązanie.”

– opinia z Google Maps

„Specjalista od odszkodowań. Polecam tego adwokata.”

opinia z serwisu toprawnik.pl