Aktualności

Kredyt frankowy – co dalej?

kredyty frankowe łomża

Kredyty zaciągnięte przez klientów polskich banków we franku szwajcarskim, przysparzają bólu głowy wielu z nas. W internecie nie brakuje informacji odnośnie możliwości tzw. „odfrankowienia” umowy kredytu bądź jej unieważnienia.  I tak, rzeczywiście najnowsze orzecznictwo Sądów w tej materii jest zdecydowanie prokonsumenckie i daje możliwość unieważnienia umowy w przypadku wielu zobowiązań kredytowych zaciągniętych w walucie CHF. … Czytaj dalej

Masz prawo do obrony!

prawo do obrony

Nie popełnia przestępstwa z art. 233 § 1a kodeksu karnego świadek składający fałszywe zeznanie z obawy przed grożącą mu odpowiedzialnością karną, jeśli — realizując prawo do obrony — zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, nie wyczerpując jednocześnie swoim zachowaniem znamion czynu zabronionego określonego w innym przepisie ustawy, orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 9 listopada … Czytaj dalej

Co zrobić gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

Wielu z klientów Kancelarii znalazło się w sytuacji w której ubezpieczyciel odmówił im wypłaty jakichkolwiek świadczeń należnych z tytułu wypadku drogowego bądź innego zdarzenia szkodowego, wzywając jedynie w nieskończoność do uzupełnienia dokumentacji ze zdarzenia, dokumentacji medycznej przedstawiania notatek policyjnych i szeregu innych dokumentów. Warto pamiętać, iż w takiej sytuacji zawsze służy Państwu możliwość złożenia reklamacji … Czytaj dalej