Zadośćuczynienie

zadośćuczynienie

Adwokat zadośćuczynienie łomża

W potocznym rozumieniu zadośćuczynienie i odszkodowanie są instytucjami bardzo zbliżonymi. Wskazać jednak należy, iż zadośćuczynienie jest świadczeniem należnym za krzywdy niematerialne. Zadośćuczynienie może przysługiwać w związku z:

  1. uszczerbkiem na zdrowiu odniesionym w wypadku samochodowym,
  2. śmiercią osoby najbliższej (nie tylko domownika ale również od lat niewidzianego brata lub siostry),
  3. koniecznością sprawowania opieki przez najbliższych nad osobą, która w wyniku wypadku stała się niezdolna do samodzielnej egzystencji,
  4. obrażeniami odniesionymi w wyniku wypadku przy pracy,

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria Adwokacka Adwokata Cezarego Chrzanowskiego prowadzi kompleksową pomoc w zakresie uzyskania zadośćuczynienia zarówno przez samego pokrzywdzonego jak również przez jego osoby najbliższe.