Sprawy karne

sprawy karne łomża adwokat

Adwokat od spraw karnych łomża

Niestety zdarzają się w życiu niektórych z nas sytuacje gdy zostaniemy uwikłani w działania prowadzone przez organy ścigania.

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria Adwokacka Adwokata Cezarego Chrzanowskiego reprezentuje w postępowaniach karnych zarówno osoby pokrzywdzone jak również zatrzymanych, podejrzanych i oskarżonych.

Wszelkie okoliczności dotyczące sprawy ujawniane pełnomocnikowi objęte są tajemnicą adwokacką. Adwokat w sprawach karnych działa tylko na korzyść swojego klienta.

Bardzo często osoby najbliższe w chwilę po zatrzymaniu członka rodziny przez Policję nie wiedzą jak się zachować. W takich sytuacjach zawsze normą powinno być skontaktowanie się z wybranym adwokatem i udzielenie mu zastępczego upoważnienia do obrony i zlecenie dalszych działań. Udział adwokata już na wstępnym etapie śledztwa czy dochodzenia pozwala na ustalenie gdzie znajduje się osoba zatrzymana jakie czynności są wobec niej podejmowane i jakie zarzuty usłyszała. Adwokat na każdym etapie postępowania winien mieć zapewnioną możliwość nieskrępowanego kontaktu z osobą zatrzymaną, podejrzanym czy oskarżonym. Wsparcie adwokata sprawia, że osoby zatrzymane nie są osamotnione w toku czynności prowadzonych przez organy ścigania i mogą w pełni wykorzystać wszelkie okoliczności przemawiające na ich korzyść.

Na stronie internetowej Kancelarii w zakładce Dokumenty do pobrania znajdziecie Państwo druk zastępczego upoważnienia do obrony, które należy wydrukować, uzupełnić i dostarczyć do siedziby Kancelarii (ul. Sienkiewicza 10 lok. 5B, Łomża) w wypadku konieczności podjęcia niezwłocznych działań związanych z zatrzymaniem osoby najbliższej.

Kancelaria oferuje pomoc w ramach prowadzonych postępowań karnych niezależnie od etapu na jakim sprawa się znajduje, zarówno w formie doraźnej jak również w formie kompleksowego przeprowadzenia sprawy karnej.

Na marginesie wskazać należy, iż Kancelaria pomaga również osobom już prawomocnie skazanym w uzyskaniu możliwości odroczenia wykonania kary, odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego czy rozłożenia orzeczonej wyrokiem Sądu grzywny na raty.

pomoc prawna w sprawach karnych

Na każdym etapie sprawy

Kancelaria oferuje pomoc w ramach prowadzonych postępowań karnych niezależnie od etapu na jakim sprawa się znajduje, zarówno w formie doraźnej jak również w formie kompleksowego przeprowadzenia sprawy karnej.

Na marginesie wskazać należy, iż Kancelaria pomaga również osobom już prawomocnie skazanym w uzyskaniu możliwości odroczenia wykonania kary, odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego czy rozłożenia orzeczonej wyrokiem Sądu grzywny na raty.

sprawy karne łomża adwokat