Sprawy cywilne

sprawy cywilne

Adwokat od spraw cywilnych łomża

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria Adwokacka Adwokata Cezarego Chrzanowskiego świadczy pomoc prawną w ramach wszelkich postępowań cywilnoprawnych, zarówno na etapie prowadzenia sprawy przed Sądem jak również na etapie postępowania przygotowawczego.

Gro spraw udaje się rozwiązać jeszcze przed wniesieniem do Sądu pisma inicjującego postępowanie. Odpowiednio sformułowane wezwanie do zapłaty pozwala w wielu przypadkach uniknąć wydatków związanych z prowadzeniem postępowania sądowego i skutkować może zawarciem ugody, która z reguły okazuje się być korzystnym rozwiązaniem dla obu stron sporu.

Jeżeli pomiędzy stronami nie ma pola do polubownego rozwiązania sporu koniecznym jest złożenie odpowiedniej treści pisma w Sądzie celem dochodzenia swoich roszczeń.

Kancelaria oferuje swoją pomoc w sprawach spadkowych, związanych z podziałem majątku, dotyczących zasiedzenia nieruchomości, uzyskania przez przedsiębiorców należności z tytułu nieopłaconych faktur, a także wszystkich innych sprawach rozpatrywanych przez Sądy cywilne.