Rozwody

sprawy rodzinne rozwody łomża

adwokat od spraw rozwodowych łomża

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria Adwokacka Adwokata Cezarego Chrzanowskiego pomaga swoim klientom w sprawnym przeprowadzeniu postępowań rozwodowych.


Wniesienie do Sądu pozwu rozwodowego jest jedną z ważniejszych decyzji, którą część z nas musi podjąć w swoim życiu. To właśnie treść pierwszego pisma procesowego, w którym prezentujemy swoje stanowisko i oczekiwania, warunkuje dalszy sposób procedowania Sądu. Niezależnie od tego czy inicjujemy postępowanie czy też jesteśmy zmuszeni udzielić odpowiedzi na pozew, uzyskanie alimentów na małoletnie dzieci w wysokości adekwatnej do stopy życiowej rodziców i potrzeb samych dzieci, zabezpieczenie środków utrzymania rodziny na czas toczącego się postępowania, uregulowanie kwestii dotyczących władzy rodzicielskiej czy zabezpieczenie kontaktów obojga rodziców z dziećmi, winny być odpowiednio wyartykułowane, uzasadnione i poparte adekwatnymi wnioskami dowodowymi już na początkowym etapie postępowania.

Materia postępowań rozwodowych charakteryzuje się często dużym stopniem skomplikowania sytuacji faktycznej. Kancelaria gwarantuje zachowanie pełnej dyskrecji co do okoliczności przedstawianych pełnomocnikowi przez klientów i objęcie ich tajemnicą adwokacką.

Kancelaria oferuje gruntowną pomoc w ramach prowadzonych postępowań rozwodowych niezależnie od etapu, na jakim sprawa się znajduje, osobisty kontakt pełnomocnika z klientem i dostosowanie treści prezentowanych stanowisk procesowych do oczekiwań klienta w oparciu o obowiązujące normy prawne. Możliwym jest spotkanie, w którym będzie brał udział adwokat prowadzący sprawę Państwa rozwodu zarówno w siedzibie Kancelarii w Łomży (ul. Sienkiewicza 10 lok. 5B, 18-400 Łomża) jak również za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość.

Nadmienić należy, iż sprawa o rozwód, co do zasady, rozstrzygana jest przed Sądem Okręgowym właściwym dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania stron. W przypadku braku wspólnego miejsca zamieszkania właściwym jest Sąd Okręgowy ustalony według miejsca zamieszkania strony pozwanej.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Cezary Chrzanowski z siedzibą w Łomży (ul. Sienkiewicza 10 lok. 5B, 18-400 Łomża), reprezentuje swoich klientów co do zasady w sprawach, w których właściwy jest Sąd Okręgowy w Łomży, Sąd Okręgowy w Ostrołęce, Sąd Okręgowy w Białymstoku oraz Sąd Okręgowy w Suwałkach. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest podjęcie prowadzenia spraw klienta dla którego właściwy będzie inny sąd na terenie kraju.

Pomoc adwokata z sprawach o rozwód, mając na uwadze istniejący często pomiędzy stronami takiego postępowania konflikt, może pozytywnie wpłynąć na możliwość ugodowego rozstrzygnięcia kwestii spornych z zakresu winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego, władzy rodzicielskiej, alimentów i kontaktów z małoletnimi dziećmi a co za tym idzie przyspieszenia procedury uzyskania rozwodu.

Warto wskazać, iż orzeczenie rozwodu wiąże się także często z możliwością uzyskania rozstrzygnięcia, którego przedmiotem będą alimenty należne na rzecz strony, która nie została uznana za wyłącznie winną rozkładu pożycia małżeńskiego a znajduje się w niedostatku. Alimenty będą mogły być orzeczone również w sytuacji gdy znaczącemu pogorszeniu w wyniku rozwiązania małżeństwa uległa sytuacja materialna jednej ze stron, ale tylko w określonych sytuacjach procesowych.

Reasumując podkreślić należy, iż niezależnie od stanu faktycznego Państwa sprawy, zawsze w przypadku gdy postępowanie znajduje się już na etapie sądowym, warto skorzystać z pomocy osoby mającej rozeznanie w sprawach z zakresu rozwiązania małżeństwa. Uzyskanie w pełni profesjonalnej porady prawnej gwarantuje jedynie zwrócenie się, zgodnie z Państwa wyborem, do adwokata lub radcy prawnego.