Prawo jazdy

prawo jazdy łomża

pomoc prawna w odzyskaniu prawa jazdy

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria Adwokacka Adwokata Cezarego Chrzanowskiego pomaga swoim klientom w prowadzeniu postępowań związanych z zatrzymaniem prawa jazdy w toku postępowania karnego jak również na skutek decyzji administracyjnej.

Możliwość prowadzenia pojazdów w ruchu lądowym jest niezbędna dla codziennego funkcjonowania wielu z nas. Utrata prawa jazdy jest prawną konsekwencją błędów popełnianych przez kierowców związanych z jazdą pod wpływem alkoholu, substancji psychoaktywnych czy nadmiernego przekroczenia prędkości. Nie wszyscy dotknięci sankcjami zdają sobie sprawę z faktu, iż ich zastosowanie nie jest nieodwracalne a odpowiednio szybie wniesienie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy pozwala w wielu przypadkach zachować uprawnienia do kierowania samochodem na czas toczącego się postępowania karnego. Możliwe jest również w wypadku kierowców zawodowych, pozostawienie możliwości kierowania pojazdami ciężarowymi i kontynuowania pracy zarobkowej. Zdarzają się sytuacje gdy pomiary: stężenia alkoholu, stężenia czynnych substancji psychoaktywnych czy nawet najprostsze pomiary prędkości, przeprowadzane są w sposób wadliwy.

Kancelaria gwarantuje dokładną analizę każdej sprawy i obranie odpowiedniej linii prowadzenia postępowania tak aby zabezpieczyć w jak najwyższym stopniu interes klienta.

Na marginesie należy jeszcze nadmienić, iż nawet w wypadku gdy prawomocnie orzeczony został już zakaz prowadzenia pojazdów, istnieje możliwość jego skrócenia. Złożenie odpowiednich wniosków może pozwolić osobie skazanej, na prowadzenie pojazdów wyposażonych w tzw. blokadę alkoholową, powrót do pracy i normalnego funkcjonowania już po upływie połowy okresu na jaki orzeczony został zakaz.